Sieci
elektroenergetyczne
i teletechniczne

słup sieci sn i nn

Budowa przyłączy nN i SN

W przypadku nowo wybudowanych obiektów budowlanych, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, niezbędne jest stworzenie przyłącza elektrycznego, prowadzącego od skrzynki ZK do budynku.

Nasza firma jest gotowa zaoferować Państwu pełną gamę usług związanych z realizacją tego zadania, włączając w to wykonanie przyłącza i złącza elektrycznego, a także przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Obejmuje to zgłoszenie do odpowiedniego zakładu energetycznego, przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów odbiorczych, oraz przygotowanie protokołu odbiorczego. Możemy załatwić wszystkie niezbędne formalności w tym zakresie.

Budowa linii kablowych

Aktualnie najczęściej wykorzystywaną metodą łączenia budynków z siecią energetyczną jest ukrywanie kabli przyłączeniowych pod powierzchnią ziemi. Nasza firma świadczy usługi w tym obszarze, obejmujące także prace związane z przekopywaniem terenu. Posiadamy własny zestaw maszyn do wykonywania tych prac. 

Takie rozwiązanie jest bardziej estetyczne niż tradycyjne przewody w powietrzu, jednakże wymaga dodatkowych środków zabezpieczających ze względu na większe ryzyko uszkodzenia kabli, na przykład przez wpływ wody. Nasza firma korzysta z kabli najwyższej jakości, odpowiednio zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

instalacja transformatora

Budowa stacji transformatorowych

Stacje transformatorowe pełnią kluczową rolę w procesie przekształcania energii elektrycznej, zmieniając jej napięcie od wysokiego, przez średnie, aż do niskiego poziomu. W ich skład wchodzi transformator, odpowiedzialny za te zmiany, oraz rozdzielnice, w których znajdziemy łączniki, przewody, szyny oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Rekomendowane są one szczególnie dla przedsiębiorstw, które wykorzystują znaczną ilość energii elektrycznej, przekraczającą 350 MWh rocznie. Stanowią także rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Stacje transformatorowe stanowią kluczowy element zapewniający niezbędne przekształcenie i dystrybucję energii elektrycznej w skomplikowanych systemach energetycznych. 

Nasza firma, specjalizująca się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu stacji transformatorowych, zapewni Państwu fachowe wykonanie tej usługi. Działamy z pełnym zaangażowaniem i dbałością o każdy detal, gwarantując efektywność i niezawodność systemów energetycznych.

budowa sieci SN

Budowa sieci napowietrznych nN i SN

Linie o niższych napięciach, czyli SN i nN, są budowane zarówno w wersji napowietrznej, jak i kablowej, przy czym im niższe jest napięcie linii, tym większy jest udział linii kablowych. W szczególności w centrach miast, gdzie dba się o estetykę i bezpieczeństwo, większość linii SN i nN realizuje się w technologii kablowej. Istniejące linie napowietrzne sukcesywnie są zastępowane liniami kablowymi. W naszej firmie przykładamy szczególną uwagę do jakości świadczonych usług, dlatego również w zakresie budowy i modernizacji linii SN i nN zapewniamy najwyższą jakość. 

Do budowy linii kablowych wykorzystujemy słupy strunobetonowe, co gwarantuje nie tylko ich trwałość, ale także minimalny wpływ na otoczenie. Linie napowietrzne zazwyczaj umieszcza się poza obszarami mocno zurbanizowanymi, podczas gdy linie SN, szczególnie te o niższym napięciu, znajdują się głównie na terenach wiejskich lub podmiejskich.

Nasza firma kładzie nacisk na profesjonalizm i staranność w realizacji projektów, zapewniając wysoką jakość dostarczanych usług w dziedzinie infrastruktury energetycznej.

Budowa sieci teletechnicznych - miedzianych i światłowodowych

Kompleksowe plany rozmieszczenia przewodów telekomunikacyjnych stanowią nieodzowny fundament sprawnego funkcjonowania budynków, ulic oraz osiedli. Precyzyjnie zaprojektowane i rozmieszczone przewody pełnią rolę kluczowego elementu, umożliwiając różnorodne zastosowania. Tworzenie zaawansowanych sieci telekomunikacyjnych, takich jak sieci światłowodowe czy teletechniczne, opiera się na stworzeniu strategicznych węzłów i linii łączących różne punkty na mapie. Dzięki nim możliwa jest efektywna transmisja danych, dźwięku oraz obrazu. 

W procesie budowy tych sieci wykorzystuje się różnorodne rodzaje okablowania, jednak to właśnie zastosowanie światłowodów, charakteryzujących się minimalnym poziomem zakłóceń sygnału, gwarantuje osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Nasza firma jest specjalistą w dziedzinie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i dba o profesjonalne zaplanowanie oraz realizację projektów, zapewniając efektywną i niezawodną infrastrukturę telekomunikacyjną.

Budowa kanalizacji teletechnicznych
(kanały technologiczne)

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług, rozpoczynając od projektowania i sięgając po modernizację oraz naprawę istniejących sieci. W naszym portfolio znajdziesz różnorodne projekty, takie jak budowa kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej, wciąganie kabli światłowodowych, spawanie kabli oraz przeprowadzanie pomiarów. Ponadto, specjalizujemy się w budowie magistrali sieci kablowej, prowadzeniu prac pod drogami i przeszkodami, korzystaniu z koparko-ładowarki oraz realizacji przewiertów i robót instalacyjno-montażowych. 

Nasz główny priorytet to zapewnienie pełnego profesjonalizmu, precyzji oraz terminowej realizacji zleconych zadań. Dążymy do tworzenia nowoczesnych, najwyższej jakości i niezawodnych kanalizacji teletechnicznych, ich konserwacji, modernizacji i rozbudowy, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Przewierty Terenowe HDD

Przewierty horyzontalne sterowane to technologia opierająca się na wykonywaniu kontrolowanych poziomych przewiertów. Stanowią one odmianę odwiertów kierunkowych i są klasyfikowane w kategorii technologii bezwykopowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych systemów sterowania oraz pomiarowych, trajektoria wykonywanego przez nas przewiertu jest doskonale zgodna z projektem planowanego przewiertu. Wykorzystując technologię HDD (Horizontal Directional Drilling), jesteśmy w stanie realizować tego typu przewierty nawet na obszarach o dużym zagęszczeniu zabudowy miejskiej.

Na przestrzeni lat wykonaliśmy wiele skomplikowanych przewiertów. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz doświadczeniu, jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania, spełniające najwyższe standardy jakości i precyzji.

Posiadamy w swoim parku maszynowym sprzęt prowadzenia przewiertów sterowanych (w zakresie średnic instalowanych rur 25 – 300 mm), taki jak:

  • wiertnice,
  • pompy płuczkowe,
  • przewód wiertniczy,
  • mieszalniki płuczki wiertniczej,

Przeciski Pneumatyczne

Przeciski pneumatyczne są powszechnie stosowane w różnego rodzaju projektach, związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi oraz teleinformatycznymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest układanie instalacji przy wykorzystaniu metody bezwykopowej, eliminującej potrzebę ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Taka innowacyjna metoda pozwala uniknąć konieczności wykopywania długich rowów wzdłuż planowanej trasy instalacji. W rzeczywistości, proces ten wymaga tylko dwóch wykopów: początkowego, od którego rozpoczynamy układanie całej instalacji, oraz końcowego, gdzie kończymy naszą pracę. 

Nasza firma stosuje krety pneumatyczne (w zakresie średnic instalowanych rur 25 – 160 mm), które znajdują zastosowanie szczególnie w sytuacjach, gdzie konieczne jest układanie instalacji pod istniejącymi powierzchniami dróg, chodników i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej.

Wykorzystanie przecisków pneumatycznych pozwala na przeprowadzenie prac bez konieczności częściowej rozbiórki i późniejszej odbudowy dróg czy innych konstrukcji po zakończeniu prac instalacyjnych. Dzięki temu oszczędza się znaczne środki finansowe, co jest korzystne dla budżetu projektu.

dokumenty odbioru

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza pełni kluczową rolę jako potwierdzenie rzeczywistego przebiegu prac budowlanych. Jej przygotowanie jest niezbędne, aby w odpowiedni sposób zakończyć proces budowy lub złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Stanowi ona ważny dowód na sposób, w jaki roboty budowlane zostały w rzeczywistości zrealizowane.

W ramach umowy o roboty budowlane termin „dokumentacja powykonawcza” ogólnie odnosi się do zbioru dokumentów i opracowań, które wykonawca jest zobowiązany przygotować po zakończeniu prac, aby umożliwić inwestorowi bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie nowo wybudowanego obiektu budowlanego.

W praktyce, dokumentacja powykonawcza może również zawierać:

  • Dokumenty materiałowe odnoszące się do wykorzystanych materiałów budowlanych.
  • Dokumenty dotyczące zamontowanych urządzeń, takich jak np. windy, wraz z odpowiednimi odbiorami, dokumentami serwisowymi i ewentualnymi materiałami wymaganymi do rejestracji.
  • Instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz konserwacji budynku.
  • Inne opracowania i dokumenty, dostosowane do specyfiki danego obiektu budowlanego.

Nasza firma jest gotowa służyć pełnym wsparciem w każdym aspekcie prowadzenia dokumentacji powykonawczej. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam efektywnie zarządzać procesem dokumentacji, dbając o to, aby każdy dokument był kompletny, zgodny z przepisami i spełniał najwyższe standardy jakości. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie projektu budowlanego.

Jeśli interesują Cię nasze usługi – zadzwoń: +48 323 900 239 lub napisz: biuro@altech24.pl

Rozpocznij swój nowy projekt
z ALTECH Grupa.

CEO Dariusz Wyleżoł

Dariusz Wyleżoł

CEO

Mirosław Bucholc

CTO

Napisz do nas

* pola wymagane